O nama

Kao što i puni naziv opisuje: „Doo Envirolab Tehnička laboratorija za merne instrumente u ekologiji“, je osnovana za prodaju, održavanje, servisiranje i kalibraciju laboratorijskih i mernih instrumenata, koji se koriste za uzorkovanje i analizu kvaliteta vazduha, zemljišta i vode.

Pored pomenute delatnosti, registrovani smo i bavimo se i sa drugim delatnostima kao što su: -eksport-import, -tehnički konsalting, -proizvodnja i instalacija automatskih mernih stanica, i tako dalje, sve iz oblasti kombinujući elektrotehniku i zaštitu životne sredine.

Zahvaljujući saradnji sa našim partnerima, u mogućnosti smo da Vam ponudimo širok spektar proizvoda i usluga.

Poznavajući tržište i potrebe naših kupaca-korisnika, što je rezultat našeg višegodišnjeg iskustva radeći u ovoj sferi, sačinili smo naš biznis plan, koji ima jedan glavni cilj: konstantan razvoj naše kompanije, poboljšanje kvaliteta ponude, i da oko nas imamo zadovoljne korisnike i partnere.

Usluge

Održavanje i Servisiranje

Kao osnovni princip kvaliteta naše kompanije, za merne uredjaje kupljeno od nas nudimo kompletnu tehničku-servisnu podršku, koja podrazumeva instalaciju opreme, obuku radnika sa izdavanjem adekvatne potvrde-sertifikata, garantni rok, opciju produženog garantnog roka, obučenu i kvalitetnu interventnu servisnu službu sa rokom odziva na poziv korisnika, manje od 24 časa, 7 dana u nedelji na teritoriji R. Srbije.

Iz gore navedenog proizilazi da naša kompanija ima u ponudi i usluge servisiranja. Sem servisiranja nudimo i usluge redovnog i potrebnog održavanja merne opreme, sa mogućnošću ugovorne obaveze, kalibraciju i etaloniranje mernih uređaja. Za kvalitet naših usluga odgovaramo iskustvom, visokom obučenošću i konstantnim usavršavanjem naših servisnih inženjera.

Kalibracija i etaloniranje

Naša kompanija nudi i uslužnu kalibraciju i etaloniranje gasnih analizatora i mernih uređaja po ISO 17025 u akreditovanoj laboratoriji.