Infracrveni merač temperature KIRAY 50

Infracrveni termometar – Merenje temperature bez fizčkog kontakta Jednostavan za upotrebu LCD displej Duplo lasersko nišanjenje Bezbedan rad sa aparatom Opseg merenja: od -50 do +380°C Tačnost: – od -50 do -20°C: ±5°C – od -20 do +380°C: ±2°C Rezolucija: 0,1°C Težina: 170g (sa baterijom) KIMO KIRAY50 Data Sheet www.kimo-instruments.com

Infracrveni merač temperature KIRAY 300

Infracrveni termometar – Merenje temperature bez fizčkog kontakta Jednostavan za upotrebu LCD displej Duplo lasersko nišanjenje Bezbedan rad sa aparatom Interna memorija za skladištenje 100 pdataka Opcija: termopar K sonda Opseg merenja: od -50 do +1850°C Tačnost: – od -50 do +20°C: ±3°C – od +20 do +500°C: ±1°C – od +500 do +1000°C: ±1,5°C – od …

Infracrveni merač temperature KIRAY 200

Infracrveni termometar – Merenje temperature bez fizčkog kontakta Jednostavan za upotrebu LCD displej Duplo lasersko nišanjenje Bezbedan rad sa aparatom Interna memorija za skladištenje 20 pdataka Opcija: termopar K sonda Opseg merenja: od -50 do +850°C Tačnost: – od -50 do +20°C: ±5°C – od +20 do +538°C: ±2°C – od +538 do +850°C: ±5°C Rezolucija: 0,1°C Težina: 230g …

Infracrveni merač temperature KIRAY 100

Infracrveni termometar – merenje temperature bez fizčkog kontakta Jednostavan za upotrebu LCD displej Duplo lasersko nišanjenje Bezbedan rad sa aparatom Opseg merenja: od -50 do +800°C Tačnost: – od -50 do +20°C: ±2,5°C – od +20 do +300°C: ±1°C – od +300 do +800°C: ±1,5°C Rezolucija: 0,1°C Težina: 180g (sa baterijom) KIMO KIRAY100 Data Sheet www.kimo-instruments.com

Total VOC (TOC) i metan monitor

Prenosivi FID analizator za merenje Total VOC-ova (TOC) Analizator za analizu sadržaja ukupnog, organskog i neorganskog ugljenika 2 verzije: – Total VOC (TOC) monitor – Total VOC (TOC) i metan monitor Ostalo: EN 12619 EN 13526 EN 14181 QAL1 Mcerts Total VOC (TOC) i metan Data Sheet www.environnement-sa.com

Procesni gas analizator

19″ izvedba Merene vrednosti sa NDIR tehnologijom: CO2, CO, HC (CH4) Mereni parametri sa elektrohemičkim senzorom: O2, H2S Mereni parametar sa termo senzorom: H2 Aplikacije: Gasifikacija Biomase – Biogas Gasifikacija uglja Prerada čelika Termička obrada Konekcije: RS485 digitalni, 8 kanalni analogni 4-20mA Procesni gas analizator Data Sheet www.mru.eu

Mobilni FTIR gas analizator Gasmet DX-4000

Prenosivi multikomponentni On-Site FTIR gas analizator Idealan za kratkoročno merenja Grejna linija i komora Ne zahteva span kalibraciju Mogućnost merenja do 50 komponenti istovremeno Mogućnost merenja više od 400 komponenti Gasmet DX-4000 Data Sheet Lista gasova za Gasmet DX-4000  www.gasmet.com

CEMS FTIR Gasmet CEMS II

Kontinualno merenje gasova u emisiji sa FTIR tehnikom Tipična aplikacija je H2O, CO2, CO, N2O, NO, NO2, SO2, HCl, HF, NH3, CH4, C2H6, C3H8, C2H4 Slobodan odabir mernih komponenti i opsega Delovi instrumenta su zagrejani na 180 C Mogućnost merenja nerazblaženog gasa Mogućnost merenja O2 Niska cena za održavanja Ključ u ruke sistem Gasmet CEMS …

Sistem za optimizaciju sagorevanja

N-SITU merenje kiseonika (O2) i gasova sagorevanja (COe) u realnom vremenu Konekcije: RS485 digitalni, 8 kanalni analogni 4-20mA Težina: 3,5kg bez sonde i prirubnice Sistem za optimizaciju sagorevanja Data Sheet www.mru.eu

Ručni analizator gasova emisije: O2, CO, CO2, SO2, NO, NO2, H2S

MRU – OPTIMA 7 Ručni analizator gasova emisije: O2, CO (H2 kompenzovan), CO (male i velike vrednosti), CO2, SO2, NO, NO2, H2S Ostali mereni parametri: C°, pritisak, dif. pritisak Računate vrednosti: brzina strujanja, višak vazduha, gubitci, efikasnost sagorevanja, tačka rose Ostalo: 3,5″ TFT displej u boji Mini-USB priključak za prenos podataka Prenosivi IR termo štampač …

Prenosivi – mobilni NDIR gas analizator

Meri u skladu sa EN 14181, QAL3 standardima Merene vrednosti sa NDIR tehnologijom: CO2, CO, NO, SO2 Mereni parametar sa elektrohemijskim senzorom: O2 Ostali mereni parametri: diferrencialni pritisak, protok, temperatura gasa i vazduha Ugradjen NO – NO2 katalizator Može se koristiti i kao kontinualni sistem, 19″ izvedba NDIR monitor Data Sheet www.mru-instruments.com

Instrument za merenje emisionih gasova MRU NOVA plus

Merenje izduvnih gasova – sagorevanja O2, CO, NO, NO2, SO2, H2S, CO (NDIR), CO2 (NDIR), CxHy (NDIR) Merenje čađavosti (dimni broj) Sistem za hlađenje i pripremu uazorkovanog gasa Rad sa baterije do 30 sati Daljinski upravljač sa velikim displejom u boji Težina: cca. 7,4kg Ostali mereni parametri: C°, pritisak, dif. pritisak Računate vrednosti: Brzina strujanja, …

Analizator za merenje emisionih gasova MRU NOVAcompact

Merenje izduvnih gasova – sagorevanja O2, CO, NO, NO2, SO2 Rad sa baterije do 10 sati Veliki displej u boji Težina: cca. 6,8kg Ostali mereni parametri: C°, pritisak, dif. pritisak Računate vrednosti: CO2, Brzina strujanja, višak vazduha, gubitci, efikasnost sagorevanja MRU NOVAcompact Data Sheet www.mru-instruments.com

Ručni VOC monitor, ppb osetljiv

Ručni VOC monitor: Opseg: 0 – 9999 ppb, 0 – 10.000 ppm Ostali mereni parametri: C°, RH Računate vrednosti: STEL, TWA Ostalo: Ugrađeni RF modem, Bluetooth, ATEX, IP 67 Težina: 738 g ppbRAE 3000 Data Sheet www.raesystems.com

Ručni VOC monitor

Ručni VOC monitor: Opseg: 0 – 15.000 ppm Ostali mereni parametri: C°, RH Računate vrednosti: STEL, TWA Ostalo: Ugrađeni RF modem, Bluetooth, ATEX, GPS, IP 67 Težina: 738 g MiniRAE 3000 Data Sheet www.raesystems.com

MultiRAE Pro

Bežični mobilni gasni monitor sa detektorom za radijaciju za merenje: Gamma, VOC, LEL, CH4, CO2, NH3, CO, H2S, Cl2, ClO2,EtO-A, EtO-B, EtO-C, HCHO, HCN, CH3-SH, NO, NO2, O2, PH3, SO2, H2 MultiRAE Pro Data Sheet www.raesystems.com

MultiRAE i MultiRAE Lite

Bežični mobilni gasni monitor Unapređena VOC detekcija za merenje: VOC, LEL, CH4, CO2, NH3, CO, H2S, Cl2, ClO2,EtO-A, EtO-B, EtO-C, HCHO, HCN, CH3-SH, NO, NO2, O2, PH3, SO2, H2 MultiRAE Data Sheet MultiRAE lite Data Sheet www.raesystems.com

CO detektor

Detektor ugljen monoksida (CO) Merni opseg: 0-300 ppm Prikaz rezultata: na displeju u ppm-ima Alarm: akustični i vizuelni Težina: 230g CO detektor Data Sheet www.mru.eu

VT 210 Thermo-hygrometer-anemometer

Specially designed for the control of ventilation systems, the VT 210 allows users to measure the air velocity, the airflow and the temperature in ducts. FTang_portable_VT210-27-10-16 NTang_portable-VT210_17-06-16 www.kimo-instruments.com