Mobilni FTIR gas analizator Gasmet DX-4000

Prenosivi multikomponentni On-Site FTIR gas analizator Idealan za kratkoročno merenja Grejna linija i komora Ne zahteva span kalibraciju Mogućnost merenja do 50 komponenti istovremeno Mogućnost merenja više od 400 komponenti Gasmet DX-4000 Data Sheet Lista gasova za Gasmet DX-4000  www.gasmet.com

CEMS FTIR Gasmet CEMS II

Kontinualno merenje gasova u emisiji sa FTIR tehnikom Tipična aplikacija je H2O, CO2, CO, N2O, NO, NO2, SO2, HCl, HF, NH3, CH4, C2H6, C3H8, C2H4 Slobodan odabir mernih komponenti i opsega Delovi instrumenta su zagrejani na 180 C Mogućnost merenja nerazblaženog gasa Mogućnost merenja O2 Niska cena za održavanja Ključ u ruke sistem Gasmet CEMS …

Prenosivi FTIR gas analizator Gasmet DX-4040

Merenje gasova u ambijentalnom vazduhu sa FTIR tehnikom Rad sa baterije do 2,5 sata Ne zahteva pripremu uzoraka Za merenje organskih i neorganskih jedinjenja Merenje 25 gasova istovremeno na PDA uređaju Ne zahteve span kalibraciju Mogućnost merenja više od 200 komponenti Gasmet DX-4040 Data Sheet Lista gasova za Gasmet DX-4040 www.gasmet.com