Prenosivi FTIR gas analizator Gasmet DX-4040

Merenje gasova u ambijentalnom vazduhu sa FTIR tehnikom Rad sa baterije do 2,5 sata Ne zahteva pripremu uzoraka Za merenje organskih i neorganskih jedinjenja Merenje 25 gasova istovremeno na PDA uređaju Ne zahteve span kalibraciju Mogućnost merenja više od 200 komponenti Gasmet DX-4040 Data Sheet Lista gasova za Gasmet DX-4040