CEMS FTIR Gasmet CEMS II

Kontinualno merenje gasova u emisiji sa FTIR tehnikom
Tipična aplikacija je H2O, CO2, CO, N2O, NO, NO2, SO2, HCl, HF, NH3, CH4, C2H6, C3H8, C2H4
Slobodan odabir mernih komponenti i opsega
Delovi instrumenta su zagrejani na 180 C
Mogućnost merenja nerazblaženog gasa
Mogućnost merenja O2
Niska cena za održavanja
Ključ u ruke sistem

Product-Brochure-CEMS-II-e

www.gasmet.com

Proizvodač: Gasmet