Procesni gas analizator

19″ izvedba
Merene vrednosti sa NDIR tehnologijom: CO2, CO, HC (CH4)
Mereni parametri sa elektrohemičkim senzorom: O2, H2S
Mereni parametar sa termo senzorom: H2
Aplikacije:

Gasifikacija Biomase – Biogas

Gasifikacija uglja

Prerada čelika

Termička obrada

Konekcije: RS485 digitalni, 8 kanalni analogni 4-20mA

Procesni gas analizator Data Sheet

www.mru.eu

Proizvodač: MRU