Prenosivi FTIR gas analizator Gasmet DX-4040

Merenje gasova u ambijentalnom vazduhu sa FTIR tehnikom
Rad sa baterije do 2,5 sata
Ne zahteva pripremu uzoraka
Za merenje organskih i neorganskih jedinjenja
Merenje 25 gasova istovremeno na PDA uređaju
Ne zahteve span kalibraciju
Mogućnost merenja više od 200 komponenti

Gasmet DX-4040 Data Sheet

Lista gasova za Gasmet DX-4040

www.gasmet.com

Proizvodač: gasmet