Gasni analizator MRU Delta Smart

Ručni gasni analizator MRU Delta Smart
Pogodan za sva vrsta goriva
Mereni parametri:

O2 0 – 21 %

CO 0 – max. 10000 ppm

NO 0 – max. 5000 ppm

temeperatura vazduha i gasa, diferencijalni pritisak, diferencijalna temperatura

Računate vrednosti: efikasnost sagorevanja, gubici, višak vazduha, CO2 0 – 20 %, CO/CO2 odnos
Sonda: do 650 °C
Težina: 390g
MSM plug&play senzor tehnologija.
Displej osetljiv na dodir.
Detektor ugljen monoksida (CO) u prostoriji.

Gasni analizator MRU Delta Smart Brošura

www.mru-instruments.com

Proizvodač: MRU