Prenosivi – mobilni NDIR gas analizator

Meri u skladu sa EN 14181, QAL3 standardima
Merene vrednosti sa NDIR tehnologijom: CO2, CO, NO, SO2
Mereni parametar sa elektrohemijskim senzorom: O2
Ostali mereni parametri: diferrencialni pritisak, protok, temperatura gasa i vazduha
Ugradjen NO – NO2 katalizator
Može se koristiti i kao kontinualni sistem, 19″ izvedba

NDIR monitor Data Sheet

www.mru-instruments.com

Proizvodač: MRU