Ručni analizator gasova emisije: O2, CO, CO2, SO2, NO, NO2, H2S

MRU – OPTIMA 7

Ručni analizator gasova emisije:
O2, CO (H2 kompenzovan), CO (male i velike vrednosti), CO2, SO2, NO, NO2, H2S

Ostali mereni parametri:
C°, pritisak, dif. pritisak

Računate vrednosti:
brzina strujanja, višak vazduha, gubitci, efikasnost sagorevanja, tačka rose

Ostalo:
3,5″ TFT displej u boji
Mini-USB priključak za prenos podataka
Prenosivi IR termo štampač
SD memorijska kartica, Bluetooth

Težina:
0,80 kg

Optima 7 Data Sheet (1200 KB)

www.mru.eu

Proizvodač: MRU