Uzorkivač prašine i praškastih čestica vazduha: PM1, PM2.5, TSP

– 22 držač filtera
– kontinulno uzorkovanje do 3 nedelje bez nadzora
– prikladan za uzorkovanje teških metala u vazduhu

Ostalo:
EN 12341

Automatic Dust Particle Sampler Data Sheet

www.environnement-sa.com

Proizvodač: ENVIRONMENT S.A