VESTI: ARHIVA VESTI
PROIZVODI:

CP 200 Manometar - Transmiter

KIMO CP200

Merač pritiska i diferencijalnog pritiska - transmiter
Mogućnost merenja brzine strujanja i protoka vazduha
2 izlaza 0-10 V ili 4-20 mA, RS232, 2 releja 6A/230V
Vizuelni (LED) i akustični alarm
ABS IP65 kućište
Sa ili bez displeja
Sa kalibracionim sertifikatom
Laka i brza montaža

Merni opseg:
- od -1000 do +1000 Pa (CP 201)
- od -10000 do +10000 mmH2O (CP 202)
- od -500 do +500 mbar (CP 203)
- od -2000 do +2000 mbar (CP 204)
Merne jedinice:
- Pa, mmH2O, mbar, inWG, mmHG (CP 201 i CP 202)
- mbar, inWG, mmHG, KPa, PSI (CP 203 i CP 204)
Preciznost:
- ±1% / ± 2 Pa (CP 201)
- ±1% / ± 2 mmH2O (CP 202)
- ±1% / ± 2 mbar (CP 203 and CP 204)
Rezolucija:
- 1 Pa - 0,1 mmH2O - 0,01 mbar - 0,01 inWG - 0,01 mmHG (CP 201 and CP 202)
- 1 mbar - 0,1 inWG - 1 mmHG - 0,1 KPa - 0,01 PSI (CP 203 and CP 204)
Brzina strujanja vazduha:
- merni opseg: 2 - 100 m/s
- merna jedinica: m/s, fpm
- rezolucija: 0,1m/s - 0,1 fpm
Protok vazduha:
- merni opseg: 0 - 100.000 m3/h
- merna jedinica: m3/s, m3/h, l/s, cfm
- rezolucija: 0,1m3/s - 0,1 l/s - 1 m3/h - 1 cfm
Vreme odziva: 0,3 sec
Radna temperatura: od 0 do +50°C

KIMO AQ200 Data Sheet (640 KB)

Za detaljne informacije obratite se na: info@envirolab.rs

Environnement SA       RAESystems   Sintrol       Gasmet
MRU   KIMO Instruments   Munktell   Geotech
Copyright © 2008 - 2009 DOO Envirolab - emisija, imisija, servis, kalibracija.
Envirolab Srpski Srpski  Envirolab English English  Envirolab Magyar Magyar
Newsletter:
Email
Prezime
Ime