VESTI: ARHIVA VESTI
PROIZVODI:

Digitalni tahometar CT 100

KIMO CT100

Instrument za merenje brzine rotacije osovine ili diska
Mogućnost odabira merne jedinice
Optičko i kontaktno merenje
Sa kalibracionim sertifikatom
Transportna torba
Težina: 190g

Optički senzor:
-merna jedinica: RPM
-merni opseg: od 60 do 10000 RPM, od 10001 do 60000 RPM
Kontaktni senzor:
-merna jedinica: RPM, m/min, ft/min, in/min and m/s
-merni opseg: od 30 do 20000 RPM

KIMO CT100 Data Sheet (533 KB)

Za detaljne informacije obratite se na: info@envirolab.rs

Environnement SA       RAESystems   Sintrol       Gasmet
MRU   KIMO Instruments   Munktell   Geotech
Copyright © 2008 - 2009 DOO Envirolab - emisija, imisija, servis, kalibracija.
Envirolab Srpski Srpski  Envirolab English English  Envirolab Magyar Magyar
Newsletter:
Email
Prezime
Ime