VESTI: ARHIVA VESTI
PROIZVODI:

Merač pritiska - Manometar MP 100

KIMO MP100

Mogućnost odabira merne jedinice
Ugrađena kalkulacija brzine strujanja (MP 120)
Transportna torba
Sa kalibracionim sertifikatom
Težina: 190g

Pritisak:
- MP 100: od 0 do ±1000 Pa
- MP 101: od 0 do ±1000 mmH2O
- MP 105: od 0 do ±500 mbar
- MP 112: od 0 do ±2000 mbar
- MP 120: od 0 do ±1000 Pa
Brzina strujanja - Pitova cev:
- MP 120: od 2 do 5 m/s, od 5 do 40 m/s

KIMO MP100 Data Sheet (486 KB)

Za detaljne informacije obratite se na: info@envirolab.rs

Environnement SA       RAESystems   Sintrol       Gasmet
MRU   KIMO Instruments   Munktell   Geotech
Copyright © 2008 - 2009 DOO Envirolab - emisija, imisija, servis, kalibracija.
Envirolab Srpski Srpski  Envirolab English English  Envirolab Magyar Magyar
Newsletter:
Email
Prezime
Ime