VESTI: ARHIVA VESTI
PROIZVODI:

Flowtest merač protoka dimnih gasova

Flowtest

U skladu sa UNI EN 13284, ISO 9096, UNI 10169, EPA M2 standardima
Kompatibilan sa najvećim brojem pitovih cevi i termoparova
USB priključak za skladištenje i prebacivanje podataka na računar
Ručni, prenosivi instrument

Flowtest Data Sheet (221 KB)

Za detaljne informacije obratite se na: info@envirolab.rs

Environnement SA       RAESystems   Sintrol       Gasmet
MRU   KIMO Instruments   Munktell   Geotech
Copyright © 2008 - 2009 DOO Envirolab - emisija, imisija, servis, kalibracija.
Envirolab Srpski Srpski  Envirolab English English  Envirolab Magyar Magyar
Newsletter:
Email
Prezime
Ime