VESTI: ARHIVA VESTI
PROIZVODI:

Merenje temperature i vlažnosti vazduha HD 100

KIMO HD100

Relativna vlažnost, tačka rošenja i ambijentalna temperatura
Mogućnost odabira merne jedinice
Transportna torba
Opcionalno: IP67 zaštita, mogućnost korišćenja u prehrambenoj industriji (HD 150)
Sa kalibracionim sertifikatom
Težina: 190g

Relativna vlažnost:
- merna jedinica: %RH
- merni opseg: od 5 do 95 %RH
Tačka rošenja:
- merna jedinica: °C, °F
- merni opseg: od -40 do 70 °C
Ambijentalna temperatura:
- merna jedinica: °C, °F
- merni opseg: od -20 do 70 °C

KIMO HD100 Data Sheet (702 KB)

Za detaljne informacije obratite se na: info@envirolab.rs

Environnement SA       RAESystems   Sintrol       Gasmet
MRU   KIMO Instruments   Munktell   Geotech
Copyright © 2008 - 2009 DOO Envirolab - emisija, imisija, servis, kalibracija.
Envirolab Srpski Srpski  Envirolab English English  Envirolab Magyar Magyar
Newsletter:
Email
Prezime
Ime