VESTI: ARHIVA VESTI
PROIZVODI:

Multifunkcionalni KIMO AMI 300

KIMO AMI300

Veliki displej u boji
Jednostavna navigacija kroz menije
Izmenljivi merni moduli
Bežična komunikacija
Težina: 340g
Sa kalibracionim sertifikatom

Dodatna oprema:
Pritisak
- od 0 do ± 500 Pa
- od 0 do ± 2500 Pa
- od 0 do ± 10000 Pa
- od 0 do ± 500 mBar
- od 0 do ± 2000 mBar
Strujni/Naponski modul:
-od 0 do 2,5V
-od 0 do 10V
-od 0 do 4/20mA
Termopar:
-K: od -200 do 1300 °C
-J: od -100 do 750 °C
-T: od -200 do 400 °C
Klimatski uslovi:
-relativna vlažnost: od 5 do 95 % RH
-temperatura: od -20 do +80 °C
-atmosferski pritisak: od 800 do 1100 hPa
Hotwire
-brzina strujanja vazduha: od 0,15 do 3 m/s, od 3,1 do 30 m/s
-temperatura: od -20 do +80 °C
-protok vazduha: od 0 do 99.999 m3/h
Ø 100 mm Sonda sa propelerom
-brzina strujanja vazduha: od 0,25 do 3 m/s, od 3,1 do 35 m/s
-temperatura: od -20 do +80 °C
-protok vazduha: od 0 do 99.999 m3/h
Ø 70 mm Sonda sa propelerom
-brzina strujanja vazduha: od 0 do 3 m/s, od 3,1 do 35 m/s
-temperatura: od -20 do +80 °C
-protok vazduha: od 0 do 99.999 m3/h
Ø 14 mm Sonda sa propelerom
-brzina strujanja vazduha: od 0,8 do 3 m/s, od 3,1 do 25 m/s
-temperatura: od -20 do +80 °C
-protok vazduha: od 0 do 99.999 m3/h
Pitova cev
-brzina strujanja vazduha: od 2 do 5 m/s, od 5,1 do 100 m/s
-protok vazduha: od 0 do 99.999 m3/h
Debimo
-brzina strujanja vazduha: od 4 do 20 m/s, od 21 do 100 m/s
-protok vazduha: od 0 do 99.999 m3/h
CO/CO2/Temperatura/Relativna vlažnost:
-CO: od 0 do 500 ppm
-CO2: od 0 do 5000 ppm
-temperatura: od -20 do +80 °C
-relativna vlažnost: od 5 do 95 % RH
Sonda za relativnu vlažnost i za visoku temperaturu
-relativna vlažnost: od 3 do 98% RH
-absolutna vlažnost: od 0 do 600 g/Kg
-tačka rošenja: od -50 do +80 °C
-ambijentalna temperatura: od -40 do +180 °C


KIMO AMI 300 Data Sheet (1196 KB)

Za detaljne informacije obratite se na: info@envirolab.rs

Environnement SA       RAESystems   Sintrol       Gasmet
MRU   KIMO Instruments   Munktell   Geotech
Copyright © 2008 - 2009 DOO Envirolab - emisija, imisija, servis, kalibracija.
Envirolab Srpski Srpski  Envirolab English English  Envirolab Magyar Magyar
Newsletter:
Email
Prezime
Ime