VESTI: ARHIVA VESTI


O NAŠOJ KOMPANIJI:


      Kao što i puni naziv opisuje: "Doo Envirolab Tehnička laboratorija za merne instrumente u ekologiji", je osnovana za prodaju, održavanje, servisiranje i kalibraciju laboratorijskih i mernih instrumenata, koji se koriste za uzorkovanje i analizu kvaliteta vazduha, zemljišta i vode.

      Pored pomenute delatnosti, registrovani smo i bavimo se i sa drugim delatnostima kao što su: -eksport-import, -tehnički konsalting, -proizvodnja i instalacija automatskih mernih stanica, i tako dalje, sve iz oblasti kombinujući elektrotehniku i zaštitu životne sredine.

      Zahvaljujući saradnji sa našim partnerima, u mogućnosti smo da Vam ponudimo širok spektar proizvoda i usluga.

      Poznavajući tržište i potrebe naših kupaca-korisnika, što je rezultat našeg višegodišnjeg iskustva radeći u ovoj sferi, sačinili smo naš biznis plan, koji ima jedan glavni cilj: konstantan razvoj naše kompanije, poboljšanje kvaliteta ponude, i da oko nas imamo zadovoljne korisnike i partnere.

Environnement SA       RAESystems   Sintrol       Gasmet
MRU   KIMO Instruments   Munktell   Geotech
Copyright © 2008 - 2009 DOO Envirolab - emisija, imisija, servis, kalibracija.
Envirolab Srpski Srpski   Envirolab English English   Envirolab Magyar Magyar
Newsletter:
Email
Prezime
Ime