Održavanje i Servisiranje

Kao osnovni princip kvaliteta naše kompanije, za merne uredjaje kupljeno od nas nudimo kompletnu tehničku-servisnu podršku, koja podrazumeva instalaciju opreme, obuku radnika sa izdavanjem adekvatne potvrde-sertifikata, garantni rok, opciju produženog garantnog roka, obučenu i kvalitetnu interventnu servisnu službu sa rokom odziva na poziv korisnika, manje od 24 časa, 7 dana u nedelji na teritoriji R. Srbije.

Iz gore navedenog proizilazi da naša kompanija ima u ponudi i usluge servisiranja. Sem servisiranja nudimo i usluge redovnog i potrebnog održavanja merne opreme, sa mogućnošću ugovorne obaveze, kalibraciju i etaloniranje mernih uređaja. Za kvalitet naših usluga odgovaramo iskustvom, visokom obučenošću i konstantnim usavršavanjem naših servisnih inženjera.

Proizvodač: