VESTI: ARHIVA VESTI
PROIZVODI:

Transmiter CTV 200 za brzinu strujanja i protoka vazduha

KIMO CTV200

ABS IP65 kućište
2 izlaza 0-10 V ili 4-20 mA, RS232, 2 releja 6A/230V
Vizualni (LED) i akustični alarm
Sa ili bez displeja
Laka i brza montaža

Brzina strujanja vazduha:
Merni opseg:
- 0 - 1 m/s
- 0 - 20 m/s
Merne jedinice: m/s i fpm
Preciznost:
- od 0 do 3 m/s: ±3% / ±0,03 m/s
- od 3 do 20 m/s: ±3% / ±0,1 m/s
Vreme odziva: 2 sec
Rezolucija:
- od 0 do 3 m/s: 0,01 m/s
- od 3 do 20 m/s: 0,1 m/s

Temperatura:
Merni opseg: od 0 do +50°C
Merne jedinice: °C, °F
Preciznost: ±0,5% / ±0,3°C
Vreme odziva: 9 sec
Rezolucija: 0,1 °C

KIMO CTV200 Data Sheet (753 KB)

Za detaljne informacije obratite se na: info@envirolab.rs

Environnement SA       RAESystems   Sintrol       Gasmet
MRU   KIMO Instruments   Munktell   Geotech
Copyright © 2008 - 2009 DOO Envirolab - emisija, imisija, servis, kalibracija.
Envirolab Srpski Srpski  Envirolab English English  Envirolab Magyar Magyar
Newsletter:
Email
Prezime
Ime