Hotwire merač temperature i brzine strujanja vazduha VT 100

Mogućnost odabira merne jedinice
Minimum i maksimum verednosti
Kalkulacija protoka
Kalkulacija prosečne vrednosti
Sa kalibracionim sertifikatom
Sa transportnom torbom
Težina: 190g

Brzina strujanja vazduha: od 0,15 do 3 m/s, od 3,1 do 30 m/s
Temperatura: od -20 do +80 °C
Protok vazduha: od 0 do 99.999 m3/h

Proizvodač: